S'ha produït un error en aquest gadget

Informàtica per principiants

Aquí podreu trobar tot tipus d'informació per saber una mica més sobre l'informàtica.

Si voleu resoldre algun algun tipus de dubte...

Només cal que m'envieu un correu electrònic i el contestaré tan rapid com pugui!

App per móvil

Pràctica per saber dissenyar apps per móvil, amb el programa 'App Inventor.'

Fotografia

Poc a poc aniré penjant més entrades sobre el tema de la fotografia.

dimarts, 8 d’abril de 2014

Dissenyar una app amb App Inventor

Aquest trimestre estem treballant mSchools, programa desarrollat per mEducation destinat a que els estudiants de secundaria de Catalunya treballin a les aules amb tecnologia mòbil a través de la creació i l'ús de solucions mòbils per crear app's educatives amb el programa online ''App Inventor''.
Més endavant penjaré les apps creades pel meu grup.

 

dimecres, 26 de març de 2014

El So

El so és una successió de canvis de pressió en un medi (sòlidlíquid o gas), provocats per una vibració que s'hi transmet en forma d'ones sonores

Característiques del so


· Amplitud: 
És la magnitud del canvi d'un sistema oscil·lant a cada oscil·lació, indica el valor de l'amplada de l'oscil·lació en relació al seu valor mig. 

· Freqüència: 
La freqüència és una mesura del nombre de vegades que passa un esdeveniment en un temps determinat, en el cas del so indica el nombre d'oscil·lacions completes per unitat de temps, la unitat de mesura és l'hertz (Hz), que és una oscil·lació completa per segon.
El so pot representar-se com una suma de corbes sinusoides amb un factor d'amplitud, que es pot caracteritzar per les mateixes magnituds i unitats de meusra que a qualsevol ona de freqüència ben definida: longitud d'ona (λ), freqüència (f, de vegades ν) o inversa del període (T) i amplitud, que indica la quantitat d'energia que conté un senyal sonor i no s'ha de confondre l'amplitud amb volum o potència acústica.


· Intensitat:
La intensitat sonora es la relació entre la potència sonora d'una ona sonora i l'àrea que travessa. Es mesura en watts per m2. La intensitat mitjana vindrà donada per:

I = \frac{1}{T} \int_{0}^{T}p_{inst}(t) v(t)\,dt


· To i Timbre: 
El to i el timbre són dos atributs que ens permeten diferenciar els sons. El to depèn de la vibració i de la freqüència de l'ona sonora i, per exemple, ens permet diferenciar entre:
  • Tons greus (freqüències baixes, de 20 a 300 Hz).
  • Tons mitjans (freqüències mitjanes, de 300 a 2.000 Hz).
  • Tons aguts (freqüències altes, de 2.000 fins a 20.000 Hz).
El timbre és una qualitat que ens permet diferenciar dos sons que tinguin el mateix to, la mateixa durada i la mateixa intensitat sonora. El timbre és conferit a un so en virtut de la diferent quantitat i intensitat dels harmònics que el componen així com de la forma de l'ona, i en concret l'atac, la caiguda i la ressonància.

Prezi - Arxius de So

La professora d'informàtica ens ha demanat fer un Prezi amb els diferents Arxius de so que hi poden haver. 
Si tu també el vols veure, només cal que polsis a la imatge següent. Espero que t'agradi!

dilluns, 3 de febrer de 2014

Afegir una imatge sense fons damunt d'una altre

Seguint un tutorial penjat al bloc de la professora, he tret el fons d'una imatge de l'estàtua de la Llibertat i l'he afegit a una platja Verge.
Realitzat amb el programa Pixlr.

dilluns, 27 de gener de 2014

Clonació d'imatge amb Pixlr.

Seguint un tutorial de la professora penjat al seu bloc, he clonat les canoes amb el programa Pixlr, editor d'imatges online.
He seguit els següents passos per aconseguir-ho:
- He obert una imatge descarregada amb el Pixlr.
- Agafem l'eina, dita Clone Stamp Tool al programa, que té com a forma d'un tampó per estampar segells, i cliquem damunt.
- Quan haguem clicat damunt de l'eina, tenim que dirigir-nos al lloc de la imatge on volem clonar. Abans de clicar, tenim que prémer la tecla Ctrl (Control) i, en aquell moment, clicar amb el botó esquerre del ratolí.
- Després de seguir el pas anterior, anem a un altre lloc de la imatge i cliquem per poder clonar el lloc destijat.
I ja pots dominar la clonació amb Pixlr.




Programes d'edició imatge

Paint Shop Pro
Es tracta d'un programa de retoc d'imatge de bitmap. És el programari bàsic que hi ha als centres.


Adobe Photoshop
Photoshop és un programa focalitzat en el tractament d'imatges en format de mapa de bits. A Adobe Photoshop, des de la seva versió 5.5, s'hi incorpora un programari associat, Adobe ImageReady, especialitzat en les nombroses possibilitats d'optimització de les imatges digitals pensades per a la seva transmissió o publicació web.


Macromedia Fireworks
Les seves grans potencialitats operatives fan que pugui combinar el tractament de geometries i formats vectorials amb imatges de mapes de bits, amb la qual cosa permet realitzar en tots dos casos imatges i gràfics complexos destinats a ser impresos o bé a ser visualitzats només a la pantalla. De fet, FireWorks representa ja l'estàndard en l'optimització de gràfics per al Web.


GIMP Open Source
GIMP és l'acrònim de General Image Manipulation Program, el més avançat programari de codi obert per al tractament de gràfics digitals, amb capacitats avançades de retoc i edició de fotografia digital. Pot ser utilizat com una eina simple de dibuix digital i alhora com un programa expert de retoc fotogràfic, amb capacitat de procés, de generació de visualitzacions realistes, de conversió i d'optimització de gràfics digitals.
Suporta gairebé tot tipus de formats (GIF, JPEG, PNG, XPM, TIFF, TGA, MPEG, PDF, BMP i altres).


dimecres, 8 de gener de 2014

Formats d'imatge més usuals

Una imatge és una representació visual que manifiesta l'apariéncia visual d'un objecte real o imaginari.


Alguns dels principals tipus d'imatge són:
· TIFF (Tagges Image File Format). Creat per la companyia Aldus, i actualment pertany a Adobe. És un format de compressió per àrees que permet guardar les imatges amb la màxima qualitat. És un dels formats que més espai ocupen, però també el millor format per ser imprès. 

· BMP (Windows Bitmap Format). Format creat per Microsoft que permet tanta qualitat com les imatges TIFF, però la única diferència és que no aporta cap informació per a la seva impressió, i això que comporta que les imatges ocupin menys espai de memòria. S'utilitza per a imatges que s'imprimeixen amb qualitat normal, o bé per a les imatges de qualitat que només han d'aparèixer en pantalla. 


· PICT (Macintosh Picture Format). Format gràfic de compressió, sense pèrdua de qualitat. Té les mateixes característiques que el format BMP. 


· GIF (Graphics Interchange Format). El format GIF és un dels més emprats a la Web pel baix pes que té generalment. La seva fórmula de compressió és secreta i pertany a Unisys. Se sol fer servir per a imatges amb una profunditat de color de fins a 8 bits
. El format GIF se sol utilitzar per a les imatges de mode de color indexat, sempre que no tinguin massa tonalitats diferents de color.

· JPEG (Joints Photographic Experts Group). Es fa servir per a les imatges digitals o web que contenen moltes tonalitats, com por exemple fotografies digitals i imatges amb degradats. Es considera el millor format de compressió per a les imatges fotogràfiques per què no dóna bons resultats amb imatges planes o de pes molt baix. El format JPEG disposa d'una profunditat de color de 24 bits, és a dir, de milions de colors, capaç, per tant, de suportar i representar imatges amb qualitat fotogràfica.